Kvalitet i generasjoner

ved foten av Trollheimen

 

HN er et samarbeide mellom Holten Treindustri a.s og Ole N. Negård Møbelfabrikk AS som ble innledet våren 2000. Samarbeidet omfatter blant annet felles ordrekontor, felles salgsrepresentanter og samordnet markedsføring, med blant annet felles brosjyrer.

Ved å kombinere Holten Treindustri a.s sitt hovedprodukt, køyesenger, og Ole N. Negård Møbelfabrikk AS sine enkelt- og dobbeltsenger, har man fått en komplett sengekolleksjon. Bedriftene produserer også noe småmøbler og diverse tilbehør til sovemøbler. Samlet fremstår HN-bedriftene i dag som en komplett leverandør med hovedvekt på møbler for søvn og hvile.

Fabrikkene har lange tradisjoner, og drives nå i tredje generasjon. Med ballast i godt håndverk og yrkesstolthet fremstår HN-bedriftene som moderne møbelprodusenter med vekt på tiltalende og funksjonell design, høy kvalitet og rasjonell produksjon. Bedriftenes egne designere og fagfolk tar hånd om hele prosessen fra design/produktutvikling til produksjon og kvalitetskontroll. Legg spesielt merke til den høye kvaliteten på overflatebehandlingen av produktene. Begge firmaer har god fleksibilitet vedr. spesialbestillinger m.h.t. mål, overflatebehandlinger o.l.

 

HN-bedriftene har kombinert solid norsk håndverk med generasjoners erfaring - noe som gir deg et unikt kvalitetsprodukt.